Recykling dla firm

Polska Firma Paletowa świadczy usług w zakresie recyklingu opakowań od 2004 roku.

Profesjonalna obsługa

Odzysk odpadów odbywa się na terenie pomieszczeń magazynowych przez pracowników posiadających wieloletnią praktykę.

Bezpieczeństwo i ekologia

Wszelkie działania związane z odzyskiem prowadzone są w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Pewna współpraca

Posiadamy stosowne zezwolenia urzędowe na odbiór, składowanie i transport odpadów. Potwierdzamy kartę przekazania odpadu.

Szeroki zakres usług

Posiadamy niezbędne kwalifikacje do zarządzania odpadami z różnorodnych materiałów, dlatego zapewniamy kompleksową obsługę recyklingową dla firm.

Oferujemy kompleksową obsługę gospodarki odpadami po opakowaniach:

  • z papieru i tektury,
  • z tworzyw sztucznych,
  • z drewna,
  • z metali,
  • wielomateriałowych,
  • ze szkła,
  • z tekstyliów,
  • zmieszanych odpadach opakowaniowych.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów:


 

Działaj ekologicznie!

W Polsce zaczęto kłaść duży nacisk na działania proekologiczne, dlatego zarządzanie odpadami jest tak ważne. Nasza firma stała się prekursorem w tej dziedzinie, dając gwarancję stabilności oraz ograniczenie kosztów związanych z opłatą produktową. Jesteśmy partnerem dla wielu renomowanych przedsiębiorstw wiodących prym w swoich sektorach gospodarczych.
Skontaktuj się z nami!